ทำเนียบศิลปิน

บรรจง บุรินประโคน

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
    -
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2016ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกวีนิพนธ์ขนาดสั้นครั้งที่ 2 ในโครงการ “แรงบันดาลใจจากภาพสู่กวีนิพนธ์” จากสถาบันปรีดี พนมยงค์
  • 2016ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลเปลื้อง วรรณศรี ประเภทบทกวี ครั้งที่ 2
  • เข้ารอบสุดท้ายรางวัลเปลื้อง วรรณศรี ประเภทบทกวี ครั้งที่ 3
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2017กวีนิพนธ์ “เมล็ด (ชาติ) พันธุ์”
  • กวีนิพนธ์ “นายน้ํา”
  • กวีนิพนธ์ “ควายสี่เขา”