คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

บูรพา อารัมภีร

สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: บูรพา อารัมภีร
การศึกษา
  • ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • หนังสือประวัติที่มาของเพลง “ชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้”
  • เบื้องหลังเพลงรัก “ครูสง่า อารัมภีร”
  • โลกนี้สีทองด้วยเพลงของพ่อ