ทำเนียบศิลปิน

ปกรณ์ พงศ์วราภา

ฉายา
กรณ์ ไกรลาศ
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบํารุงวิทยา
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • เรื่องสั้น ไฟชีวิต
  • ดอกไม้สีทอง
  • บันทึกของคนแซ่ปีง
  • เราไม่ใช่ดอกไม้ แต่เราคือชีวิต