คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ประชาคม ลุนาชัย

สาขา
วรรณศิลป์
ที่อยู่
81/44 หมู่ 4 เพชรเกษม 47 บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์081-269-4481
อีเมล[email protected]
การศึกษา
  -
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2020ศิลปินมรดกอีสาน (สาขาวรรณศิลป์) 2563ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2018รางวัลแม่น้ำโขงอวอร์ด Mekong River Literature Award MERLA 2561 โดยกองทุนวรรณกรรมลุ่มแม่น้ำโขง
 • 2013รางวัลชมเชย
 • 2012รางวัลพานแว่นฟ้าชนะเลิศ
 • 2007รวมเรื่องสั้นรางวัลชมเชย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2550
 • 2007- สารคดีชนะเลิศอันดับ 2 เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 4 บมจ.ซี พี ออลล์ ประจำปี 2550- วรรณกรรมยอดเยี่ยม ในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา ประเภทสารคดี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
 • 2006รวมเรื่องสั้นรางวัลชมเชย สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2549
 • 2004- นวนิยายรางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2547- นวนิยายชนะเลศอันดับที่ 2 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด บมจ.ซีพี เซ่เว่นอีเลฟเว่น ประจำปี 2547
 • 2003รวมเรื่องสั้นรางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2546
 • 2001- นวนิยายรางวัลดีเด่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2544- หนังสือดี 1 ใน 100 เล่ม ที่เยาวชนไทยควรอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • 2000รางวัลแด่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2543
 • 1996รางวัลช่อการะเกดยอดเยี่ยม นิตยสารช่อการะเกด 2539
 • 1995รางวัลสุภาว์ เทวกุล 2538
 • 1994ชนะเลิศเรื่องสั้น นิตยสาร หลักไทย 2537
 • 1994ชนะเลิศเรื่องสั้น นิตยสาร ชีวิตต้องสู้ 2537
 • - รวมเรื่องสั้นรางวัลดีเด่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2540- วรรณกรรมยอดเยี่ยม ในสมัยรัชการที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา ประเภทรวมเรื่องสั้น สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปกร กระทรวงวัฒนธรรม 2562
 • - รวมเรื่องสั้นรางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2544- รวมเรื่องสั้นรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 1 บมจ.ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น ประจำปี 2547
 • - นวนิยายรางวัลดีเด่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2541- หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ประเภทนวนิยายของสมาพันธ์องค์กรพัฒนาหนังสือและการอ่าน- หนังสืออ่านนอกเวลา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (ท 022)- แปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (ศสร.) กระทรวงวัฒนธรรม- แปลเป็นภาษาสงหล จำหน่ายในประเทศศรีลังกา 2557- วรรณกรรมยอดเยี่ยม ในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา ประเภทนวนิยาย สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
 • - นวนิยายรางวัลดีเด่น สำนักงานกากรศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2549- นวนิยายรางวัลชนะเลิศ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 4 บมจ.ซีพีออลล์ ประจำปี 2550- 100 หนังสือดี เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
 • - นวนิยายรางวัลชนะเลิศ เซเว่นบุ๊อวอร์ด บมจ. ซี พี ออลล์ ประจำปี 2561- นวนิยายรางวัลชมเชย คณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน ประจำปี 2561
 • สารคดีรางวัลชมเชย คณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2555
 • รางวัลยกย่อง สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
 • รางวัลยกย่อง สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
 • รางวัลยกย่อง สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
 • รางวัลยกย่อง สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
 • รวมเรื่องสั้นรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 8 บมจ.ซีพี ออลล์ จำกัด ประจำปี 2554
 • รวมเรื่องสั้นรางวัลชนะเลศอันดับ 2 เซเว่นบุ๊คอวอร์ด บมจ.ซีพี ออลล์ จำกัด ประจำปี 2564
 • นวนิยายรางวัลชมเชย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557
 • - นวนิยายรางวัลชนะลฺศอันดับ 2 เซเว่นบุ๊คอวอร์ด บมจ.ซี พี ออลล์ ประจำปี 2557- นวนิยายรางวัลชมเชย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558
 • - นวนิยายรางวัลชมเชย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563- นวนิยายรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เซเว่นบุ๊คอวอร์ด บมจ.ซี พี ออลล์ ประจำปี 2563
 • สารคดีรางวัลชมเชย คณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน ประจำปี 2558
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2021บินไปเหนือสะพานข้ามดาว
 • 2021จับตายหัวใจ
 • 2019นักจิบแสงจันทร์
 • 2019ไต้ก๋ง
 • 2018เซี่ยงไฮ้ ในดวงตา ในความคิด ในจิตวิญญาณ
 • 2015ภาพชีวิตที่เขียนด้วยน้ำตา
 • 2014ก้าวต่อก้าว บันทึกฝัน วันต่อวัน บันทึกชีวิต
 • 2014คง/กระ/พัน/ชาตรี
 • 2014เวียดนาม แผ่นดินหลังสงคราม ในความงามและความหมาย
 • 2012ร้านหนังสือที่มีแต่นิยายรัก
 • 2011คนบนหน้าต่างแผ่นดิน
 • 2010เกียรติยศกึ่งศตวรรษ
 • 2010สงครามและความรัก
 • 2010เก็บตะวัน เก็บฝัน เก็บชีวิต
 • 2009ก้าวไปเก็บจันทร์พันดวง
 • 2008บุรุษในม่านพราง
 • 2008เที่ยวเรือสุดท้าย
 • 2008เติมหัวใจใส่ความสุข
 • 2007พายุรัก มรสุมชีวิต
 • 2007ก้อนดิน ก้อนหิน มวลเมฆ และดวงดาว
 • 2007ยาย
 • 2006คนเล็กหัวใจมหึมา...มหาสมุทร
 • 2005นิทานกลางแสงจันทร์
 • 2003โลกห้าเหลี่ยม
 • 2002เกสรปรารถนา
 • 2002ดอกไม้กลางเมือง
 • 2000เมืองใต้อุโมงค์
 • 2000คนข้ามฝัน
 • 1999นาฏกรรมแห่งชีวิต
 • 1997ตัวละครตกสมัย
 • 1997นวนิยาย : ฝั่งแสงจันทร์
 • 1996รวมเรื่องสั้น : ลูกแก้วสํารอง
 • กลางทะเลลึก
 • เขียนฝันด้วยชีวิต
 • ในกับดักและกลางวงล้อม
 • ความเรียง : แบกขุนเขาข้ามคีรี
 • ในตลาดมีชีวี ในวิถีมีชีวิต
 • เปลี่ยนน้ําตาเป็นรอยยิ้ม
 • รอยบาป
 • บทสุดท้ายแห่งตำนานคนเถื่อน
 • โศกนาฏกรรม
 • ช่างรองเท้า
 • กฎเหล็กข้อที่ห้า
 • ตอไม้
 • ภาพเกียรติยศ
 • เรือ
 • หมวกที่หายไป
 • อิสรภาพไม่มีหมายเลข