ทำเนียบศิลปิน

ประยอม ชองทอง

ฉายา
ธารทอง, ระฆังทอง, เจ้าพระยา, สุดสงวน, ราตรีประดับดาว ฯลฯ
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: ประยอม ซองทอง
การศึกษา
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2005ศิลปินแห่งชาติประจําปี 2548
 • 1978รางวัล Eminent Poet International Award ของ International Poets Academy ประเทศอินเดีย ประจําปี 2521
ผลงานที่ผ่านมา
 • บทกวี : เจ้าพระยา
 • สุดสงวน
 • สวนอักษร
 • บันทึกบนแผ่นดิน
 • บทกวี (ร่วมกับคนอื่น) : ชบา
 • รอยฝัน
 • ธารทอง
 • กลีบแก้ว
 • ดอกไม้และดวงดาว
 • ริ้วป่านสีทอง
 • สนธิกานท์
 • ร้อยแก้ว : สักวาวิวิธ (รายงานการแสดงกลอนสดเชิงปฏิภาณกวียุคใหม่)