ทำเนียบศิลปิน

ประโยชน์ฐิติ นุตร์อำพัน

ฉายา
ปนาพันธ์
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: ประโยชน์ฐิติ นุตร์อําพันธ์
การศึกษา
  • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • ดนตรีวิวัฒน์
  • คดีเร้นลับ
  • 9 ริคเตอร์
  • ณ ที่นั้นเธอกลัว
  • ความเรียง : เมื่อความตายไม่ใช่เหตุบังเอิญ
  • เพราะชีวิตถูกลิขิตโดยกรรม
  • ถ้าชีวิตมิใช่สิ้นสุดที่ความตาย