คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ประสาทพร ภูสุศิลป์ธร

ฉายา
คมทวน คันธนู, โกสุม พิสัย
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี ด้านวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1983รางวัลซีไรต์ประจําปี 2526
 • รางวัลคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ
ผลงานที่ผ่านมา
 • รวมเรื่องสั้นและบทละคร : กบฏ : วรรณกรรมซาดิสม์
 • รวมเรื่องสั้นและบทกวี : แสงดาวแห่งศรัทธา
 • สํานึกขบถ
 • รวมเรื่องสั้น : ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
 • รวมบทกวี : นาฏกรรมบนลานกว้าง
 • กําสรวลโกสินทร์
 • บนถนนและทางผ่าน
 • รุ้งสายอันรายสรวง
 • เรียงถ้อยร้อยถัก
 • กฎบนกลบท
 • รวมบทความ : วิเคราะห์วรรณกรรม วิจารณ์วรรณกร
 • ป่าระบัดสัตว์สลวย
 • พิเคราะห์วรรณคดีไทยวิถี ประวัติศาสตร์
 • นวนิยาย : นายขนมต้ม : คนกล้านอกตํานาน
 • สามแพร่ง-ชีวิตคําฉันท์
 • พรานเขี้ยว
 • คนตกงาน