คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ประสิทธิ์ ไชยชมพู

ฉายา
ไศล ภูลี้
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: ประสิทธิ์ ไชยชมพู
การศึกษา
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2010ขวัญแม่น้ํามูล
  • 2004เรื่องของ (หนู) ดี
  • 2002บันทึกพฤษภา
  • 1992ปากคําประวัติศาสตร์จากเลือดเนื้อและน้ําตา