ทำเนียบศิลปิน

พรทิพย์ รามสูต

ฉายา
ดวงแก้ว กัลยาณ์
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 1990ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2533
ผลงานที่ผ่านมา
  • นวนิยาย : มุกดากับสาหร่าย
  • ภูผากับสารภี
  • เรื่องสั้น : พรายฝันแม้คืนวันเหว่ว้า
  • เรื่องเล่าริมทะเล
  • ดวงใจยังส่องฝัน