ทำเนียบศิลปิน

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Openbooks
การศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
  -
ผลงานที่ผ่านมา
 • คุรุ ผีเสื้อ และลมตะวันตก
 • FOOLSTOP
 • Future : ปัญญาอนาคต
 • เพลงดวงดาว
 • ปัญญาอดีต
 • ปัญญาญี่ปุ่น
 • ปัญญาชาจีน
 • ปัญญากรีก-โรมัน
 • กรรมสุตรา
 • One Milion ปัญญาหนึ่งถึงร้อยหมื่น