ทำเนียบศิลปิน

มงคล แท้สูงเนิน

Mongkon Taesoongnearn

ฉายา
สิริมงคล แท้สูงเนิน
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • รางวัลลูกโลกสีเขียว
ผลงานที่ผ่านมา
  • “หางบ่วง : เจ้าหญิงแห่งบึงหญ้า” สํานักพิมพ์มติชน