คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

มนันยา ธนะภูมิ

ฉายา
มนันยา, วรยา, มนทกานติ, วิหยาสะกํา
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2014รางวัลสุรินทราชาสําหรับนักแปลดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรติจากกรุงเทพมหานคร ปี 2557
ผลงานที่ผ่านมา
 • งานแปลพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “กลางใจราษฎร์”
 • รวมเรื่องสั้น : ชาวเขื่อน
 • เลขานินทานาย
 • เอ แมน คอล เป้ง
 • ลาก่อนกิ่วลม
 • ก่อนจะจากกิ่วลม
 • สารคดี : ขี่จําปีไปเกาะมังกร
 • เรื่องสั้นมนันยา
 • เพียงภาพเหมือนและความทรงจํา
 • จุดหมายปลายทางที่ดวงดาว