คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

มาโนช ดินลานสกูล

ฉายา
มาโนช นิสรา
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • รางวัลนักเขียนเรื่องสั้น ขวัญใจผู้อ่าน อันดับ 3
 • รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ
 • รางวัลชมเชยสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
ผลงานที่ผ่านมา
 • 1996มโนรุ้ง (2539)
 • 1996เสียงสะท้อนของความรู้สึก (2539 ร่วมกับ สมพงษ์ ทวี และ รักษ์ มนัญญา)
 • 1996ผลงานตํารา 2 เล่ม : ไพ่ยิปซี ทํานายรักและปรารถนา (2539)
 • 1994คนไร้ราก (2537)
 • 1991พบกันที่เส้นขอบฟ้า (2534 เขียนร่วมกับ สมพงษ์ ทวี)
 • 1989นิราศนรก (2532)
 • 1988มาลาชารี (2531)
 • 1987บันทึกไว้ยามฝนพรํา (2530)
 • 1986เสียงเคาะแผ่วบนผิวไม้ (2529)
 • 1983ทางเงา (2526)
 • 1982คนไม่มีชื่อ (2525 เขียนร่วมกับสมพงษ์ ทวี),
 • 1981รวมบทกวี 9 เล่ม : รําพึงในคืนเปลี่ยว (2524)
 • นิตยสารกุลสตรี
 • นวนิยายเรื่อง บาดแผล
 • นวนิยายเรื่อง โรงครู
 • รวมเรื่องสั้น 3 เล่ม : คนหลงเวลา (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2528, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2537)
 • เลขวันเกิดเปิดใจคน (ชื่อเดิม ถอดรหัสชีวิตจากตัวเลข)