คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

มาโนช พรหมสิงห์

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2005เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ปี 2548
 • 1998รางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติประจําปี 2541
 • รางวัลรพีพร
 • รางวัลรวมเรื่องสั้นดีเด่น จากการคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลเรื่องสั้นดีเด่นและชมเชยจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
 • รางวัลช่อการะเกด
 • รางวัลบทร้อยกรองยอดเยี่ยม MBK Indy Book Awards ครั้งที่ 1
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2005รวมเรื่องสั้น: สายลมบนถนนโบราณ
 • รวมบทกวี : ณ ดวงตาเธอมีดาวประกายพรึก
 • ร่างแหแห่งวิหค
 • นวนิยาย : สายรุ้งกลางซากผุกร่อน