ทำเนียบศิลปิน

เริงชัย ประภาษานนท์

ฉายา
เศก ดุสิต, สุริยา, เกศ โกญจนาศ, ศิรษา, ลุงเฉื่อย
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมนันทนศึกษา
รางวัลที่เคยได้รับ
  -
ผลงานที่ผ่านมา
 • นวนิยาย : อินทรีแดง (ประมาณ 9 เล่ม โดยมีชื่อตอนแตกต่างกันไป)
 • อินทรีทอง
 • สี่คิงส์
 • ครุฑดํา
 • จ้าวนักเลง
 • พยัคฆ์ร้ายไทยถีบ
 • ความเรียง : คุยเฟื่องเรื่องดาว
 • กุญแจโหร
 • เคล็ดลับทายดาว