ทำเนียบศิลปิน

ลดาวดี วนวิทย์

ฉายา
วดีลดา เพียงศิริ
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: วดีลดา เพียงศิริ (อุ๋มอิ๋ม)
การศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัลที่เคยได้รับ
  -
ผลงานที่ผ่านมา
 • ถึงเจ้าวายร้ายตัวน้อย
 • เรื่องของอะตอม
 • คนของความฝัน
 • กระท่อมดอกไม้
 • ชิงช้าดอกไม้ไหว
 • ห้องของความรัก
 • ทั้งดวงใจให้หมดเลย
 • ให้หัวใจได้รัก
 • กระจกใบไม้
 • ครอบครัวสนุกสนาน
 • ครอบครัวหัวฟู
 • เพลิงกรรม
 • ละครดวงเดือน
 • ระบําหยาดฝน
 • นกไม่มีปีก
 • อินเดีย เส้นทางโรตีสายไหม
 • อินเดีย เส้นทางอชันตาเอลโลรา
 • หิมาลัยยอมให้กอด
 • นักอ่านผู้ยิ่งเล็ก