Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

นรอรรถ จันทร์กล่ำ

Nora-ath Chanklum

สาขา
ดนตรี
การศึกษา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการแสดงไวโอลีน ณ สถาบันดนตรีนิวอิงแลนด์ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาดุษฏีบัณฑิต จากจุฬาลุงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2018ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี
 • 2007ได้รับรางวัล เพลงบรรเลงยอดเยี่ยม จาก คม ชัด ลึก อวอร์ด ประจำปี พ.ศ. 2550
 • 2007รางวัล ‘คมชัดลึกอวอร์ด’ อัลบั้มเพลงบรรเลงยอดเยี่ยม จากอัลบั้ม ‘ไตร
 • 1992รางวัลนักร้องดีเด่น การประกวดชิงถ้วยพระราชทานแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2535 จัดโดย บริษัท สยามกลการ จำกัด
 • 1992ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท จากสถาบันดนตรี นิวอิงแลนด์ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
 • 1992ทุนการศึกษาการอำนวยเพลง ณ โรงเรียนการอำนวยเพลงปิแอร์ มองเทอ รัฐเมน สหรัฐอเมริกา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2021เรียบเรียง อำนวยเพลงและอำนวยการผลิต อัลบั้ม คลาสสิกสุนทราภรณ์, สยามมาสเตอร์พีซเรคคอร์ด. 2564
 • 2020เรียบเรียง อำนวยเพลงและอำนวยการผลิต อัลบั้ม คลาสสิกไพบูลย์ บุตรขัน, สยามมาสเตอร์พีซเรคคอร์ด. 2563
 • 2019เรียบเรียงฯ อำนวยเพลงร่วมขับร้องคอนเสิร์ต คลาสสิกสุนทราภรณ์ วันที่ 1-2 มีนาคม 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม ฯ จุฬาฯ
 • 2018เรียบเรียงและอำนวยเพลง คอนเสิร์ตและซีดี ชุด “สยามดุริยางค์เครื่องสาย” โครงการ วรรณกรรมเพลงไทยคลาสสิกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปี พ.ศ. 2561 สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บรรเลงโดย วงเครื่องสายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU String Orchestra)
 • 2018เรียบเรียงและอำนวยเพลง คอนเสิร์ตและซีดี ชุด “ร่วมร้องน้องพี่ ซิมโฟนีจุฬาฯ” ปี พ.ศ. 2561 จัดทำโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรเลงโดย วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Symphony Orchestra) รวม 12 เพลง
 • 2017ประพันธ์และอำนวยเพลงชุด “วรรคทอง” เพลงประกอบการอ่านบทวรรคทองจากวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญ ทั้งสิ้น 29 ตอน ปี พ.ศ.2560 จัดทำโดย ราชบัณฑิตยสภา บรรเลงโดยวงครื่องสายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU String Orchestra)
 • 2017งานเรียบเรียง และอำนวยเพลง บทเพลงถวาย 1 ชุด ประกอบด้วย 'เพลงสรรเสริญพระบารมี' บรรเลงโดยวงดุริยางศ์ซิมโฟนีกรุงเทพ โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และคอนเสิร์ต 'คีตราชา จุฬาถวายราชสดุดี' เรียบเรียงเพลง 'Journey Through the Music of the Great King'
 • 2017ประพันธ์และอำนวยเพลง เพลง “เสียงหนึ่ง” ในคอนเสิร์ต คีตราชา จุฬาฯ ถวายราชสดุดี พ.ศ. 2560 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2016-2017งานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการด้านการเรียบเรียงเพลงไทยเดิม โครงการ 'วรรณกรรมเพลงไทยคลาสสิกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์' สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • 2013งานเรียบเรียง อำนวยเพลง ซีดี ชุด “เพลงสรรเสริญพระบารมี” บรรเลงโดย วงบางกอกซิมโฟนีออร์เคสตรา จัดทำโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 • 2011งานเรียบเรียง อำนวยเพลง และขับร้อง ชุด 'บีเอสโอบรรเลงสุนทราภรณ์' ฉลองวาระครบรอบ 100 ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน บุคคลสำคัญของโลก (UNESCO's Personality of the Years 2010) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ
 • 2007บรรเลงไวโอลิน ซีดี ชุด “ไตร” ร่วมกับนักเปียโนชาวอเมริกัน คิท ยัง ปี. พ.ศ.2550 เป็นการบรรเลงบทเพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียง เช่น บรูซ แกสตัน เพลง น่าน นพ โสติถิพันธ์ เพลง มาเรีย โซนาต้า ดนู ฮันตระกูล เพลงชีพจรลงเท้า เป็นต้น
 • 2006ร่วมงานกับ ชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาติ ในคอนเสิร์ต 'ชรินทร์อินคอนเสิร์ต'
 • 2006ได้มีโอกาสเรียบเรียงเพลงไทยสากลเป็นจำนวนมาก
 • 2006ประพันธ์เพลงร่วมกับ ชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ หลายบทเพลง เช่น 'เพลงกล่อมแผ่นดิน' และ เพลงละครจากเรื่อง 'สงครามชีวิต' ประพันธ์โดย ศรีบูรพา
 • 2006ผลงานการอำนวยเพลง บทเพลงของนักประพันธ์หลากหลาย อาทิ อิกอร์ สตราวินสกี, ดาริอุส มิโย, ออสโตริโน เรสปิกี, เซซาร์ ลูวิสเมนอตติ เป็นต้น และเรียบเรียงบทเพลงไทยสากล สำหรับวงซิมโฟนีออร์เคสตรามากกว่า 200 เพลง
 • 2006ผลงานการอำนวยเพลงประจำวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Symphony Orchestra) และวงเครื่องสายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU String Orchestra)
 • 2006ผลงานการอำนวยเพลงให้กับวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (Bangkok Symphony Orchestra)
 • หนังสือรวมสกอร์และคำอธิบาย สยามดุริยางค์เครื่องสาย.2016 หน้า 78
 • บทความเรื่อง “แนวทางการเรียบเรียงเพลงลุ่มเจ้าพระยา” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2559, หน้า 71-100.
 • บทความเรื่อง “การอำนวยเพลงวงซิมโฟนีออร์เคสตรา : บทประพันธ์เพลงของเบโทเฟน ซิมโฟนีหมายเลขที่ 3 “Eroica” วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) หน้า 77-86.
 • บทความ “การอำนวยเพลงวงซิมโฟนีออร์เคสตรา : บทประพันธ์เพลงของเบโทเฟน ซิมโฟนีหมายเลขที่ 3 “Eroica” หน้า 135-142.