ทำเนียบศิลปิน

ลดาวัลย์ กมลลาศน์

Ladawan Kamalasana

ฉายา
ลดาวัลย์ กมลาศน์
สาขา
วรรณศิลป์
ที่อยู่
29 ซอยนนทบุรี46 ถนนสนามบินน้ำ ท่าทราย เมือง นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์081-867-6110
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: mlladawan.kamalasana
การศึกษา
  • ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2016ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทสารคดี จากสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (2559)
ผลงานที่ผ่านมา
  • ทะเลไม่กว้างกว่าปีกนก