ทำเนียบศิลปิน

ล้อม เพ็งแก้ว

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี วิทยาลัยวิชาการ ศึกษาประสานมิตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2007ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยปี 2550 จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
  • 2007โล่เชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • 2007รางวัลรองชนะเลิศสารคดี เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
ผลงานที่ผ่านมา
    -