ทำเนียบศิลปิน

วงเดือน ทองเจียว

Vongduan Thongjeaw

สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: วงเดือน ทองเจียว
การศึกษา
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1985รางวัล สยช. สํานักนายกรัฐมนตรี ปี 2528
 • รางวัลนวนิยายจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
ผลงานที่ผ่านมา
 • ทางเจ้าเสด็จ
 • สวนน้ํา
 • ช่างสลัก ไม้
 • นกขมิ้นบินข้ามทุ่ง
 • อัญญา
 • โรงเรียนไม้ไผ่
 • โรงเรียนป่าล้อม
 • ลูกช่างแกะสลัก
 • นิทานแผ่นดิน
 • ชาติพันธุ์
 • ประวัติศาสตร์ 10 ประเทศอาเซียน (ร่วมเขียน)