คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

วรวุฒิ สัจจะปรเมษฐ

Voravuj Sujjaporamest

ฉายา
หนุ่มโรงงานน้ำตา
สาขา
วรรณศิลป์
ที่อยู่ปัจจุบัน
VS Gallery แกลอรีร่วมสมัย N22 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: หนุ่มโรงงานน้ําตา Melanchoholics
การศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Illinois at Chicago
รางวัลที่เคยได้รับ
  -
ผลงานที่ผ่านมา
 • แด่หญิงสาวผู้ถูกสาปให้มีน้ําตา
 • คู่มือการใช้น้ําตาภาคปฏิบัติ
 • การรอคอยอาจเป็นสิ่งสวยงามที่สุดระหว่างเรา
 • ชั่วโมงที่มืดมิดที่สุด ของนางวันทอง
 • อิสรภาพแด่น้ําตาแห่งความโดดเดี่ยว
 • แบบฝึกหัดการใช้น้ําตาภาคปฏิบัติ
 • 300 ปี ของการต่อสู้กับความโดดเดี่ยวโดยไม่เสียน้ําตา
 • สยองสยามสามสี่ประโยค