ทำเนียบศิลปิน

วันเนาว์ ยูเด็น

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2009รางวัลชมเชย หนังสือดีเด่นแห่งชาติประเภทกวีนิพนธ์ ปี 2552 และเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์
 • 2003รางวัลชมเชยหนังสือดีเด่นแห่งชาติประเภทกวีนิพนธ์ ปี 2546
 • 2001รางวัลชมเชยหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประเภทคําประพันธ์สําหรับเด็กก่อนวัยรุ่น ปี 2544
 • 2000รางวัลชมเชยหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ปี 2543
 • 1995รางวัลดีเด่นหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประเภทกวีนิพนธ์ ปี 2538
 • 1994รางวัลชมเชยหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ปี 2537
 • 1994รางวัลดีเด่นประเภทคําประพันธ์สําหรับเด็กก่อนวัยรุ่น หนังสือดีเด่นแห่งชาติ ปี 2537
 • 1993รางวัลชมเชยหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ปี 2536
 • รางวัลศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ดีเด่น
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2009เดินตามรอย
 • 2003ม่านฝนบังฟ้า
 • 2001วัยฝัน
 • 2000นิทานคือชีวิต
 • 1995ระยับรุ้ง
 • 1994ลํานําแห่งขุนเขา
 • 1994นิราศสวน
 • 1993รอยทราย