คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

วิชัย เชิดชีวศาสตร์

Wichai Cherdshewasart

ฉายา
ณัฐ ศาสตร์ส่องวิทย์
สาขา
วรรณศิลป์
ที่อยู่
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์02-218-5374, 02-218-5379, 081-900-4577
การศึกษา
  • ปริญญาเอก Free University of Brussels, Belgium
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 1981รางวัลหนังสือรวมเรื่องสั้นดีเด่น สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
  • 1981รางวัลผู้ผลิตผลงานดีเด่นเพื่อเยาวชน ปี 2524
  • 1981รางวัลชมเชยเรื่องสั้น จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
  • รางวัลดีเด่นประเภทรวมเรื่องสั้น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
ผลงานที่ผ่านมา
  • รวมเรื่องสั้น : “ผู้สืบทอด”
  • พ่อศรีเรือน