คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

วิชัย สนธิชัย

ฉายา
วิชัย สนธิชัย, ครูคําทอง หนามไผ่, แจวทอง, ครูคําทอง, ผดุงกรุงเกษม
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2006รางวัลนราธิป ประจําปี 2549
ผลงานที่ผ่านมา
  • รวมเรื่องสั้น : เขาจะปิดฟ้าด้วย ฝ่ามือ
  • ไม้เรียว
  • ศึกษาหัวเราะ
  • เขาคือใคร
  • นวนิยาย : ลมเหนือ
  • สิ่งที่ชีวิตต้องการ
  • ความเรียง : รวมเรื่องท่องเที่ยว “เที่ยวอย่างครู”