ทำเนียบศิลปิน

วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาเอก Harvard University, USA
รางวัลที่เคยได้รับ
 • รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
 • รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด
 • รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
 • รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
ผลงานที่ผ่านมา
 • อัตชีวประวัติ : ไม่สิ้นแสงตะวัน
 • เมื่อผมถวายพระอักษรสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ
 • สารคดี : ทวนอดีต
 • กว่าที่จะมาถึงวันนี้
 • ราชทูตแห่งกรุงสยาม
 • ประสาทพระวิหาร
 • เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน
 • รวมเรื่องสั้น : รุ้งมีหลายสี
 • นักเรียนเนเธอร์แลนด์
 • ย้อนไปข้างหลัง
 • ตํานานเสรีไทย
 • วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุดพลนิกรกิมหงวนฯ