คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

วินัย เพชรอุไร

Winai Pechurai

ฉายา
วิน วนาดร
สาขา
วรรณศิลป์
ที่อยู่
24 ซอยประชากิจ ถนนปากน้ํา สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
ที่อยู่ปัจจุบัน
24 ซอยประชากิจ ถนนปากน้ํา สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์07-334-8657, 089-879-8600
อีเมล[email protected]
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2018ชมเชย จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2561
 • 2014ชมเชย งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42 วันที่ 6 มีนาคม 2557
 • 2013ชมเชย จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 9 กันยายน2556
 • 2013ชมเชย จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 9 กันยายน2556
 • 2012ชมเชย จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 12 ตุลาคม 2555
 • 2009ชมเชยแห่งปี รางวัลจุดประกายอะวอร์ด ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2552
 • 20071 ใน 14 เรื่องสั้นชนะเลิศ ของมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ วันที่ 7 เมษายน 2550
 • 2006ดีเด่น ครั้งที่ 1 ของนิตยสารสกุลไทยในวาระครบรอบ 50 ปี วันที่ 8 เมษายน 2549
 • 2006ชนะเลิศ พานแว่นฟ้า ครั้งที่ 5 วันที่ 18 ธันวาคม 2549
 • 2004รางวัลชมเชย เซเว่นบุ๊กส์อะวอร์ด ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2547
 • 2004รองชนะเลิศจากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดปัตตานี วันที่ 29 มกราคม 2547
 • 2004ได้รับยกย่องเป็นเรื่องสั้นชนะเลิศจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 9 กันยายน 2547
 • รางวัลชมเชยนวนิยายและรวมเรื่องสั้น สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลชมเชยเซเว่นบุ๊คอวอร์ด
 • -รางวัลชมเชยเซเว่นบุ๊คอวอร์ด -ชมเชย “ลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 13 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
 • รางวัลชมเชยประเภทบันเทิงคดีสําหรับเยาวชน จากการประกวดหนังสือดีเด่น
 • รางวัลชมเชยหนังสือดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ
 • รองชนะเลิศ พานแว่นฟ้า ครั้งที่ 2 (เรื่องสั้นเรื่องแรก)
 • ชมเชย พานแว่นฟ้า ครั้งที่ 3
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2016สลินดงบายู วรรณกรรมเยาวชน
 • 2008รวมเรื่องสั้น : ใต้อนธการ
 • 2008รวมเรื่องสั้น : มาตุภูมิเดียวกัน
 • 2003นวนิยาย : อาถรรพณ์ทะเลใต้
 • 2003ห้วงลึกอันดามัน
 • เด็กแดนใต้ วรรณกรรมเยาวชน
 • นวนิยาย : ยูโซะพลัดถิ่นแห่งท่ายามู
 • เรื่องสั้น : กล่องสบู่ของพ่อ
 • เรื่องสั้น : แม่ของฉัน
 • เรื่องสั้น : สิ่งตอบแทน
 • เรื่องสั้น : รางวัลของแม่
 • เรื่องสั้น : ผู้ติดตาม
 • เรื่องสั้น : การจากไปของนกเค้า
 • เรื่องสั้น : ไผ่ต่างปล้อง
 • เรื่องสั้น : บ่วง
 • ความเรียง : ประเพณีวิถีชนและกลุ่มคนรักสายน้ำ
 • เรื่องสั้น : เกิดมามิใช่อื่น
 • เรื่องสั้น : ดุจนาวาในพายุ
 • เรื่องสั้น : ในรอยจำ