ทำเนียบศิลปิน

วิมล ไทรนิ่มนวล

สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: วิมล ไทรนิ่มนวล
การศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2009เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี 2552
 • 2000รางวัลซีไรต์ ประจําปี 2543
 • 2000รางวัลซีไรต์ ปี 2543
 • 1997เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ปี 2540
 • 1988เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ปี 2531
ผลงานที่ผ่านมา
 • งู
 • คนจน
 • คนทรงเจ้า
 • โคกพระนาง
 • ดวงเดือนในห้วงน้ํา
 • จ้าวแผ่นดิน
 • อมตะ
 • ผู้ไขว่คว้า
 • ความฝันของผีเสื้อ
 • วิญญาณที่ถูกเนรเทศ
 • รวมเรื่องสั้น : กระแสลมที่พัดกลับ
 • วันฟ้าหม่น
 • นิกส์เอดส์
 • อิสรภาพและการจองจํา
 • วรรณกรรมเยาวชน : แมงมุมอ้วน
 • รวมบทกวี : โลกใต้เปลือกตา ใต้เปลือกตาโลก