คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

วิรัตน์ โตอารีย์มิตร

ฉายา
ญามิลา, ปลาอ้วน, วนาโศก, ส้มสายชู, สัทธาธิก, ลันโทม
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รางวัลที่เคยได้รับ
  -
ผลงานที่ผ่านมา
 • The Ballad of the Columnist, Rocktopia
 • บอกเธอ บอกเขา รักของเราจะเก่าและแก่ไปด้วยกัน
 • ชีวิตคือ 2+2=3
 • คนเล็กๆ ที่หายตัวได้
 • Lazy Sunday
 • ลมตะวันออกที่บินไปกับปีกตะวันตก
 • จดหมาย 36 ฉบับ 1 ล้าน ความรักและโลกใบนี้
 • การเดินทางอยู่กับที่
 • คนเป็นของฟ้าและเวลาของเรามีน้อย
 • ครึ่งจริง ครึ่งฝัน และพระจันทร์ของคนหนุ่ม
 • บ้านหลังเดียวกัน
 • รักเล่มเล็ก
 • ปลา(อ้วน)ว่ายกวนน้ํา
 • วัน เดือน ปี
 • เรียงความ
 • คล้องแขนเดิน
 • บทเพลงของเธอ
 • ตัวโน้ตแตกแถว