ทำเนียบศิลปิน

วิษณุฉัตร วิเศษสุวรรณภูมิ

ฉายา
ผาด พาสิกรณ์
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: pahd.pasiigon
การศึกษา
 • ปริญญาตรี School of Communication ที่ Northern Arizona University, USA
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2015-2016- รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวนิยาย เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12 (2558) - รางวัลดีเด่น ประเภทนวนิยาย สํานักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (2559)
 • 2011รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทรวมเรื่องสั้น เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 8 (2554)
ผลงานที่ผ่านมา
 • พลิ้วไปในพรายเวลา
 • ไปยาลใหญ่ในปัจฉิมดําริ
 • รวมเรื่องสั้น : รวมเรื่องสั้นชุดที่ 1 สําเนียงของเวลา
 • รวมเรื่องสั้นชุดที่ 2 ไปยาลใหญ่ในปัจฉิมดําริ
 • นวนิยาย : ณ กาลครั้งหนึ่ง
 • นวนิยาย : ฝันที่แยกราชประสงค์
 • นวนิยาย : นางแมวยาง
 • นวนิยาย : เสือเพลินกรง