ทำเนียบศิลปิน

วิสา คัญทัพ

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • บทกวี : ตํานานลิง
  • บทกวี : ยุคมืด, ด่าน สาวคอย
  • บทกวี :รอยเท้าบนผืนทราย
  • บทกวี : วางไว้อย่างง่าย งาม
  • บทกวี : น้ําท่วมฟ้า ปลากินดาว (บทกวีเขียนร่วมกับ ประเสริฐ จันดํา)