ทำเนียบศิลปิน

วีระ สุดสังข์

ฉายา
ฟอน ฝ้าฟาง
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: วีระ สุดสังข์
การศึกษา
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2015ศิลปินมรดกอีสาน สาขาวรรณศิลป์ (วรรณกรรมร่วมสมัย) ประจําปี 2558 จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2008รางวัลคมชัดลึกอวอร์ด ประจําปี 2551 (ประพันธ์เพลง)
 • 2004รางวัลรวมบทกวีชมเชยเซเว่นบุ๊คอวอร์ดประจําปี 2547
 • 1999รางวัลชมเชยสมาคมภาษาและหนังสือประจําปี 2542
ผลงานที่ผ่านมา
 • 19861986 เหตุการณ์ที่ท่าช้าง
 • ความไม่เอาไหนของคนไม่เอาไหน
 • ดอกไม้ที่ผลิ (ไม่) บาน (เรื่องสั้นเยาวชน)
 • นวนิยาย : บันทึกครูนอกคอก
 • ลูกชายพญาช้างเผือก (นิทานชาวกวย)
 • ซากศพข้างถนน (เรื่องสั้นขนาดยาว)
 • รวมบทกวี : ฟ้าไกลจะไต่ฟ้า
 • สารคดี : ชีพจรแห่งท้องทุ่ง
 • กวย : ชนกลุ่มน้อยจากลุ่มแม่น้ําโขงถึงลุ่มแม่น้ํามูล
 • บทความวิชาการ : การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ