Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

บรูซ แกสตัน

Bruce Gaston

สาขา
ดนตรี
การศึกษา
 • 2505Middleside High School
 • 2510ปริญญาตรีด้านปรัชญา University of Southern California
 • 2512ปริญญาโทด้านการประพันธ์เพลง University of Southern California
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2017รางวัลปิติศิลป์สันติภาพ 2560
 • 2009ได้รับการยกย่องจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม รับรางวัลศิลปาธรกิตติคุณ สาขาคีตศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2552 โดยเป็นชาวต่างชาติเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลนี้
 • สุพรรณหงส์ทองคำ จากดนตรีประกอบเรื่อง ไผ่แดงและเงาะป่า
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2009อุปรากรสำหรับเด็กเรื่อง เสือกับหนุ่มน้อย (A Boy and A Tiger) โดยร่วมงานกับอาจารย์สมเถา สุจริตกุล และคณะนักร้องโอเปร่ากรุงเทพฯ
 • 2006ประพันธ์อุปรากรเรื่อง Nang Loy, a Rak Opera เปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์ในงาน Lincoln Center Festival
 • 2006ได้รับมอบหมายจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้ประพันธ์ดนตรีประกอบการแสดงเรื่อง พระมหาชนก และแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับศิลปินชื่อดังของญี่ปุ่น ซาดาโอะ วาตานาเบ้ (Sadao Watanabe) เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี
 • 1998ประพันธ์เพลงเพื่อใช้เป็นเพลงประจำและเพลงประกอบการแสดงในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ครั้ง ที่ 13 ที่จัดให้มีขึ้นที่กรุงเทพฯ
 • 1996ได้รับมอบหมายจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้ประพันธ์งาน ซิมโฟนีออร์เคสตร้าชื่อ ทศพิศราชธรรม โดยร่วมงานกับเหล่าศิลปินแห่งชาติ เป็นการนำเอาศิลปะตะวันตกในรูปแบบซิมโฟนีออร์เคสตร้ามาผสมผสานเข้ากับดนตรีพื้นบ้านของไทยเพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระที่ทรงครองราชย์มา ครบ 50 ปี
 • 1994ร่วมงานกับภัทราวดี มีชูธน ทำงานร็อคโอเปร่า อิเหนา - จรกา จาก บทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ใช้ทำนองเพลงไทยเดิมสลับกับดนตรีในแบบเพลงร็อคสมัยใหม่ ใช้ดนตรีไทยผสมชวและงานดนตรีไฟฟ้า
 • 1991สร้างงานละครเด็ก “ฉันจะปลูกต้นไม้ ในโครงการหอบฝันมาสัญจร ร่วมกับมูลนิธิเด็ก นำบทกวีของคมทวน คันธนู มาตีความร่วมกับเด็กจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กและโรงเรียนเด็กรักป่า กำกับการแสดงโดยรัศมี เผ่าเหลืองทอง
 • 1988-1991ประพันธ์เพลงพม่าใหม่ พระสังข์-เงาะยิ้ม เพลงสุดถนนคอนกรีต เพลงมรรคแปด เพลงนวกาล ซึ่งผสมผสานปรัชญาทางพุทธศาสนา ปรัชญาฟิสิกส์ การทดลองวิทยาศาสตร์ อนุกรมคณิตศาสตร์ และการออกแบบ sound design ในงานดนตรีทดลองมากมาย
 • 1987ประพันธ์เพลง “Thailand the golden Paradise” เพื่อเฉลิมฉลองปีท่องเที่ยวไทย และถือเป็นเพลงหลักในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั่วโลกนับแต่นั้นมา
 • 1983ทำดนตรีประกอบภาพยนตร์ เงินเงินเงิน
 • 1982ประพันธ์เพลง อาหนู ร่วมกับ ครูบุญยัง เกตุคง และได้รับคัดเลือกให้ไปแสดงที่ Alice Tully Hall เนื่องใน การเฉลิมฉลองวาระที่ John Cage มีอายุ 70 ปี
 • 1982ประพันธ์เพลง “เจ้าพระยาคอนแชร์โต”สำหรับวงดนตรีไทย( Chao Phraya Concerto for Thai Ensemble)
 • 1980ทำดนตรีประกอบภาพยนตร์ หลวงตา
 • 1979-1995ประพันธ์ดนตรีประกอบละครต่าง ๆ ของแผนก เช่น กัปตัน ของมิชามา (Mishima), คนดีที่ เสฉวน และ Mother Courage ของ Brecht โดยร่วมกับอาจารย์ สดใส พันธุมโกมล และคณาจารย์อีกหลายท่าน
 • 1979-1995ประพันธ์ผลงานในรูปแบบ ซิมโฟนีออร์เคสตร้า ชื่อ อิทธิบาทสี่ บรรเลงโดยวง จุฬา ซิมโฟนีออร์เคสตร้า เนื่องในการฉลองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอายุครบ 75 ปี
 • 1979-1984ทำดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่อง ช้าง
 • 1978อุปรากรสำหรับเด็ก เรื่อง ชูชก
 • 1976ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพโดยควบคุมดูแลคณะดนตรี
 • ผลงานเพลงอัลบั้ม ฟองน้ำ 1 - 3
 • ทำดนตรีประกอบภาพยนตร์หลายเรื่องที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ไผ่แดงและเงาะป่า
 • นำเพลงไทย เพลงพื้นบ้านมาเรียบเรียงใหม่ บรรเลงด้วยอังกะลุง ขลุ่ย เพลงขับร้องประสานเสียง ใช้ในการนมัสการ และมีบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่เรียบเรียงเสียงประสานจนเป็นงานเด่นในวงการขับร้องประสานเสียงของประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้
 • ออกแบบละครด้นสดจากนิทานพื้นบ้านพื้นบ้าน “กระอั้วแทงควาย”
 • ผลงานเพลงอัลบั้มประตูสู่โลกกว้าง
 • ผลงานเพลงอัลบั้มดนตรีแก้ว
 • ผลงานเพลงอัลบั้มสุดถนนคอนกรีต
 • ผลงานเพลงอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง “ช้าง”
 • ผลงานเพลงอัลบั้ม Reject
 • ผลงานเพลงอัลบั้ม แบง Cock Bang กอก
 • ผลงานเพลงอัลบั้ม สื่อสารผสานไทย
 • ผลงานเพลงอัลบั้ม Sleeping Angel
 • ผลงานเพลงอัลบั้ม Jakajan
 • ผลงานเพลงอัลบั้ม Nanghong
 • ผลงานเพลงอัลบั้ม Siamese Classical Music series
 • ผลงานเพลงอัลบั้ม Ancient-Contemporary Music from Thailand