ทำเนียบศิลปิน

ศุภลักษณ์ สนธิชัย

ฉายา
ศุภลักษณ์, ณหทัย, วิดา วิทิดา
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาลัยวิชาการศึกษา (ปัจจุบัน-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1981บทประพันธ์ยอดเยี่ยม จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง พ.ศ. 2524
 • รางวัลพระสุรัสวดี (ตุ๊กตาทอง)
ผลงานที่ผ่านมา
 • 1981แม้เลือกเกิดได้ พิมพ์ ครั้งที่ 8
 • สารคดี Wonders of the World สุดยอดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ท่องเที่ยวหลายรส
 • คู่มือเดินทางฉบับพกพา อินเดีย
 • คู่มือเดินทางฉบับพกพา แคนาดา
 • ฤาสวรรค์ลําเอียง
 • มหกรรมชีวิต
 • แม่หนูเป็นโสเภณี