ทำเนียบศิลปิน

สมใจ สมคิด

ฉายา
สมใจ สมคิด, จตุรัส แสงนารายณ์ จินต์ เสาวคนธ์
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2013ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 2004รางวัลพานแว่นฟ้า
 • 2004รางวัลแว่นแก้ว
 • 2004ได้รับโล่เกียรติยศนักกลอนตัวอย่าง จากสมาคมนักกลอน แห่งประเทศไทย
ผลงานที่ผ่านมา
 • บทกวี รีรีข้าวสาร-ลาน อบต.
 • สารคดี เรื่อง เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้
 • ในหุบถังแดง
 • ทุ่งข้าวทะเลฝัน
 • แมวบนเกาะ
 • รากนับร้อยรอยนับแสน
 • ผีเสื้อปีกเสี้ยว