คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

สมนึก พานิชกิจ

ฉายา
เอื้อยนาง, แพรวา พานิชกิจ, พอแพง, แพงขวัญ, หมอเฒ่าแพงลุน, ส.พรหมทา, สาวภูไท, ยายนาง
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2016รางวัลดีเด่นและชมเชยหนังสือ ดีเด่น สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2016ศิลปินมรดกอีสาน ปี 2559
 • 2008รางวัล แว่นแก้วชนะเลิศสารคดีสําหรับเยาวชนปี 2551
 • 1990รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ แห่งชาติปี 2533
 • 1989รางวัลดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติปี 2532
 • รางวัลแว่นแก้ว สารคดีสําหรับเยาวชน
ผลงานที่ผ่านมา
 • ฟันน้ํานม
 • ระฆังขับขานที่มีเดียพาร์ค
 • นิทานชาวพื้นเมืองออสเตรเลีย
 • บ้านยานเหาะ (หนึ่งใน หนังสือดี 88 เล่มที่ประชาชนควรอ่าน ประเภท วิทยาศาสตร์ จาก สกว.)
 • เรื่องจากแดนดอกไม้
 • นิทานพื้นบ้านอีสาน
 • เมื่อยายอายุเท่าหนู
 • สวนมะม่วงจากดวงดาว
 • ตัวไหมของกะพ้อ