คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

สุกัญญา ชลศึกษ์

ฉายา
กฤษณา อโศกสิน, กัญญ์ชลา, สุกัญญา สไบเมือง, สุปปวาสา, กระเรียนทอง, ญาดา
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชินี
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1988ศิลปินแห่งชาติ
 • 1985ปูนปิดทอง (รางวัลซีไรต์ประจําปี 2528)
 • รางวัล ส.ป.อ. (องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
 • รางวัลดีเด่นและชมเชย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทงานเขียน (รวม 10 รางวัล)
 • รางวัลชมเชย สพฐ.
 • รางวัล สปอ.
 • รางวัล สปอ.
 • รางวัลชมเชย สพฐ.
 • รางวัลชมเชย สพฐ.
 • รางวัลชมเชย สพฐ.
 • รางวัลชมเชย สพฐ.
 • รางวัลดีเด่น สพฐ.
 • รางวัลดีเด่น สพฐ.
 • รางวัลชมเชย สพฐ.
 • รางวัลชมเชย สพฐ.
 • รางวัลดีเด่น สพฐ.
 • รางวัลดีเด่น สพฐ.
ผลงานที่ผ่านมา
 • รากแก้ว
 • เรือมนุษย์
 • ตะวันตกดิน
 • ไม้ผลัดใบ
 • กระเช้าสีดา
 • บ้านขนนก
 • ลมที่เปลี่ยนทาง
 • บุษบกใบไม้
 • ไฟทะเล
 • ไฟหนาว
 • ภมร
 • ข้ามสีทันดร
 • จําหลักไว้ในแผ่นดิน
 • เพลิงบุญ
 • หนามกุหลาบ
 • ดวงตาสวรรค์
 • ฝันกลางฤดูฝน
 • น้ําผึ้งขม
 • บันไดเมฆ
 • สวรรค์เบี่ยง
 • น้ําเซาะทราย
 • ป่ากามเทพ
 • ประตูที่ปิดตาย
 • ปีกทอง
 • ฝ้ายแกมแพร
 • เมียหลวง
 • เข็มซ่อนปลาย
 • เนื้อนาง
 • ลายหงส์
 • เลื่อมสลับลาย
 • เวิ้งระกํา
 • เสื้อสีฝุ่น
 • เสียงแห่งมัชฌิมยาม
 • ชาวกรง
 • แมลงและมาลี
 • ล่องทะเลดาว
 • กระจกขอบทอง (เซเว่นบุ๊คอวอร์ด)