ทำเนียบศิลปิน

สุเชาว์ พงศานนท์

Suchao Pongsanon

ฉายา
วันเสาร์ เชิงศรี
สาขา
วรรณศิลป์
ที่อยู่ปัจจุบัน
39 ซอยเชิงทะเล 14 ถนนศรีสุนทร ม.1 เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์086-951-2538
อีเมล[email protected]
การศึกษา
 • เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 7 ที่โรงเรียนบ้านเชิงทะเล
 • จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • เป็นนักศึกษารุ่นแรกของวิทยาลัยครูภูเก็ต เรียนจบชั้น ป.กศ.สูง วิชาเอกภาษาไทย
 • จบปริญญาตรี ศ.ษบ. เอกภาษาไทย ( มัธยมศึกษา) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2017วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่น ปี 2560 จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2560
 • 2006ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 เรื่องสั้น รางวัลวรรณกรรม 30 ปี 6 ตุลาคม เมื่อปี พ.ศ. 2549
 • 1976ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดเรื่องสั้นรางวัลวิทยาสาร ครั้งที่ 1 ปี 2519
 • รางวัลพิเศษจากการประกวดหนังสือดีเด่น รางวัล “ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ” ครั้งที่ 3 ปี 2549 และรางวัลชมเชย หนังสือสำหรับวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี ประเภทหนังสือบันเทิงคดี จากการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2549 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลชมเชยวรรณกรรมเรื่องสั้นการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า
 • ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นการเมืองหรือรางวัลพานแว่นฟ้าของรัฐสภา
 • ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นการเมืองหรือรางวัลพานแว่นฟ้าของรัฐสภา
 • ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นการเมืองหรือรางวัลพานแว่นฟ้าของรัฐสภา
 • ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นการเมืองหรือรางวัลพานแว่นฟ้าของรัฐสภา
 • ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นการเมืองหรือรางวัลพานแว่นฟ้าของรัฐสภา
 • ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นการเมืองหรือรางวัลพานแว่นฟ้าของรัฐสภา
 • ได้รับรางวัลสุภาว์ เทวกุล ฯ
 • ได้รับรางวัลสุภาว์ เทวกุล ฯ
 • เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด จำนวน 3 ครั้ง
 • ได้รับการคัดเลือกให้นำไปจัดทำเป็นละครวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020สารคดี “เมืองถลางบ้านเคียน” โดยเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
 • 2018สารคดี “วิถีคนบ้านเคียน” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลาง
 • 2018หนังสือที่ระลึกการสัมมนาตระกูลลิ้มทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗ โดยชมรมตระกูลหลิมจังหวัดภูเก็ต
 • 2015สารคดี “ กิ่มหุ้ยเตี่ยน ” โดย ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้เชิงทะเล
 • 2015สารคดี “ ปูมบ้าน ปูมเมือง ” โดย เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
 • 2015วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “ ตันโย้งในสายลม ” พิมพ์ครั้งที่ 2 โดย บริษัท สำนักพิมพ์บรรณกิจ 1991 จำกัด
 • 2014นวนิยายเรื่อง “รอวัน...กลับบ้าน ” โดย บริษัท สำนักพิมพ์บรรณกิจ 1991 จำกัด
 • 2013สารคดี “ คนบ้านเคียน ” โดย เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
 • 2013รวมเรื่องสั้น “ เราต่างเป็นคนแปลกหน้าของกันและกัน ” โดยสำนักพิมพ์มติชน
 • 2012เรื่องสั้นชื่อ “ กลับไปบ้านเกิด ”
 • 2011เรื่องสั้นชื่อ “ ความฝันและความตายของชายต่างด้าว”
 • 2008สารคดี “ คนตีนเล ” สำนักพิมพ์ Mild Publishing โดยเทศบาลตำบลเชิงทะเล
 • 2007รวมเรื่องสั้น “ กว่าพรุ่งนี้จะมาเยือน ” โดยสำนักพิมพ์มติชน
 • 2007เรื่องสั้นชื่อ “ ลมหายใจของแม่ ”
 • 2006จากเรื่องสั้นชื่อ“ก่อนฟ้าจะมืด ”
 • 2005วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “ ตันโย้งในสายลม ” โดยสำนักพิมพ์วสี ครีเอชั่น
 • 2005เรื่องสั้นชื่อ “ กว่าพรุ่งนี้จะมาเยือน ”
 • 2004เรื่องสั้นชื่อ “ ค่าแรงที่รอคอย ”
 • 2004“ จดหมายถึงศรีบูรพา ” ในวาระร่วมเฉลิมฉลองครบรอบชาตกาล ๑๐๐ปี ศรีบูรพา ( กุหลาบ สายประดิษฐ์ )
 • 2003เรื่องสั้นชื่อ “ ทางเลือก”
 • เรื่องสั้นเรื่องแรกชื่อ“ ขัดตัดสินใจ ”
 • เรื่องสั้น “ วันที่ลูกรักจักกลับบ้าน ”
 • เรื่องสั้น “ กลับไปบ้านเกิด ”