คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

สุวิชานนท์ รัตนภิมล

ฉายา
หญ้าน้ํา ทุ่งขุนหลวง, คํา พอวา, หญ้ายองไฟ, ยามหนึ่ง อนาคาริก
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ศศบ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รางวัลที่เคยได้รับ
  • รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียน
ผลงานที่ผ่านมา
  • พะเลอโดะแห่งป่าแม่เงา
  • พันธุ์ไร้ราก
  • ภาษาใจ
  • พอวา ชีวิตเธอเป็นบทกวีนิรันดร์
  • ปรากฏการณ์เกิดใหม่ในดินแดนสาบสูญ