ทำเนียบศิลปิน

เสถียร จันทิมาธร

สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: เสถียร จันทิมาธร
การศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2013รางวัลบรรณาธิการดีเด่น นิลวรรณ ปิ่นทอง ประจําปี 2556
 • 2001รางวัลศรีบูรพาประจําปี 2544
ผลงานที่ผ่านมา
 • เส้นทางสาย ZEN
 • จรยุทธ์ในเมือง
 • คนเขียนหนังสือ
 • คลื่นลูกเดิม
 • หนอนหนังสือ
 • สายธารวรรณกรรมไทย
 • วิถีแห่งอํานาจโจโฉ
 • วิถีแห่งอํานาจ บูเช็กเทียน
 • วิถีแห่งอํานาจ สุมาอี้
 • วิถีแห่งอํานาจ ซูสีไทเฮา
 • ชุมนุมมังกรซ่อนพยัคฆ์