ทำเนียบศิลปิน

อดุล จันทรศักดิ์

ฉายา
ธารี, อัคนี หฤทัย
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: อดุล จันทรศักดิ์
การศึกษา
  -
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2008ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจําปี 2551
 • 2005รางวัลนักเขียนคอลัมน์ดีเด่น กองทุนหม่อมราชวงศ์ อายุมงคล โสณกุล ประจําปี 2548
 • 2003รางวัลศรีบูรพา ประจําปี 2546
 • 1992รางวัลรวมบทกวีดีเด่นของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปี 2535
 • รางวัลรวมบทกวีดีเด่น สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลบทกวีดีเด่นของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
 • รางวัลเกียรตินิยมวรรณศิลป์ (ชมรมวรรณศิลป์)
ผลงานที่ผ่านมา
 • รวมบทกวี : ณ กาลเวลา
 • ดอกไม้ไฟ
 • รวมบทกวี (เขียนร่วม)
 • ไฟอารมณ์
 • ลอยชาย
 • ใบไม้แห่งนาคร