คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

อรุณ เวชสุวรรณ

ฉายา
อรุโณทัย, เพชร พุมเรียง, อ.ร.ว., สว่าง หมอทอง
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหง
รางวัลที่เคยได้รับ
  -
ผลงานที่ผ่านมา
 • คนไทยกับอารยธรรมตะวันตก
 • เรื่องน่ารู้บนแผ่นดินไทย
 • ความเรียง : รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์
 • มวยไชยาและบางเรื่องเกี่ยวกับภาคใต้
 • ตํานานพระสุพรรณกัลยา
 • เบื้องหลังเหตุการณ์ 6 ตุลา
 • พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกับการรวมหัว- เมืองภาคเหนือ
 • มรดกสยาม
 • เงาอดีต
 • สารคดีชุด เอกลักษณ์ไทย