ทำเนียบศิลปิน

อรุณวดี อรุณมาศ วิศัลยา

สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: อรุณวดี อรุณมาศ วิศัลยา
การศึกษา
  • ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 1997เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ปี 2540
ผลงานที่ผ่านมา
  • รวมบทกวี : สัมผัสบําบัด กวีนิพนธ์ของผู้หญิงคนหนึ่ง
  • รวมเรื่องสั้น : เรื่องลาวของแม่
  • กางเกงในและความใฝ่ฝัน
  • หมาทุกตัวล้วนต้องตาย
  • นวนิยาย : การล่มสลายของสถาบันครอบครัวที่ความรักมิอาจเยียวยา
  • ความเรียง : คนรุ่น X
  • คนเขียนฝัน