ทำเนียบศิลปิน

วรสันต์ จันทาทิพย์

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  -
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2017รางวัลชนะเลิศเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทกวี นิพนธ์ ปี 2560
 • 2013รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด
 • 2013รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี 2556
 • 2013ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจําปี 2556
 • 2013รางวัลกวีนิพนธ์ยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด ปี 2556
 • 2011รางวัลกวีนิพนธ์ยอดเยี่ยม รางวัลนาย อินทร์อะวอร์ด ประจําปี 2554
 • 2011รางวัลสมาคมภาษาและหนังสือฯ ประจําปี 2554
 • 2009รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
 • รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
 • รอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2018รวมบทกวี “ความรักคือบทกวีของชีวิต
 • 2017รวมบทกวี “ระหว่างทางกลับบ้าน
 • 2012รวมบทกวี “หัวใจห้องที่ห้า”
 • 2011บทกวี “ความตายของสันติสุข”
 • 2011บทกวี “เสียงกบ ภูเขาที่ถนนข้าวสาร
 • 2011บทกวี “บ้านไม่มีใครอยู่
 • 2009รวมบทกวี “หนทางและที่พักพิง”
 • 2008รวมบทกวี “ที่ที่เรายืนอยู่”
 • 2001รวมบทกวี “วิมานลงแดง
 • 1999รวมบทกวี “คนรักของความเศร้า