คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ประดิษฐ ประสาททอง

Pradit Prasartthong

สาขา
ศิลปะการแสดง
การศึกษา
 • 2510-2517โรงเรียนศิริมงคลศึกษา
 • 2518-2522โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • 2523-2526สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต เอกสังคมวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2012ทุน Asian Public Intellectual (API) โดย Nippon Foundation เป็นศิลปินในพำนัก1ปี ศึกษาดูงานละครร่วมสมัยและกิจการละครโรงเล็กในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • 2010บุคคลเกียรติยศ โดย มูลนิธิโกมล คีมทอง
 • 2004ทุนศิลปินในพำนัก6เดือน ศึกษาดูงานทางวัฒนธรรมในประเทศอเมริกาจาก Asian Cultural Council (A.C.C) กรุงนิวยอร์ค ประเทศอเมริกา
 • 2004รางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 • 2004ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2003รางวัลผู้ประกอบการทางสังคมดีเด่น(ASHOGA fellow) จากองค์การอาโชก้า ประเทศอเมริกา
 • 1999รางวัลศิลปินแห่งละครเวที จากภัทราวดีเธียเตอร์
 • 1998รางวัลผู้สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนดีเด่น จากสภาองค์กรเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (สอดย)
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020ฉิ่งฉับสลับร่าง
 • 2019ข้าชื่อดอนกิโฆเต้
 • 2018มโนรีย์
 • 2017LEN LIKAY: Play of My Life
 • 2017นางสิบสาม
 • 2016ที่ ไม่มีที่ : A Nowhere Place
 • 2015แก้วหน้าหมา
 • 2013เพลงรัก2475
 • 2013มังกรสลัดเกล็ด
 • 2011The Return of Wanthong
 • 2010Next Door
 • 2009ยักษ์ตัวแดง
 • 2006Mobile
 • 2005-2006Naga Wong
 • 2005ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสรา
 • 2005มหาชนก-Never Say Die
 • 2005The Boxing Day
 • 2003-2007Lohan’s Journey
 • 2003Mekong Artists’ Residency Program
 • 2001นายซวย ตลอดศก
 • 2000APPEX
 • 2000เปลี่ยนฟ้าแปรดิน
 • 1998AKAONI
 • 1996มาลัยมงคล
 • 1995Cry of ASIA 2
 • 1995เจ้าลอหล่อล้ำ
 • 1993พิษฐานเอย