คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

อัศศิริ ธรรมโชติ

ฉายา
ชะลอม
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2000ศิลปินแห่งชาติประจําปี 2543
  • 1981รางวัลซีไรต์ประจําปี 2524,
  • รางวัลชมเชย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
ผลงานที่ผ่านมา
    -