ทำเนียบศิลปิน

กฤช งามสม

Krit Ngamsom

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • 2547ปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • 2551ปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
    -