ทำเนียบศิลปิน

เกรียงไกร กุลพันธ์

Kriengkrai Kulphun

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: krieingkrei
การศึกษา
  • ปริญญาตรี ภาควิชาวิจิตรศิลป์ (จิตรกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากกระบัง
  • ปริญญาโท คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2014ความจริง สมมุติ
  • นาวาแห่งคนเขลา
  • นิทานเรื่องปลาตีนหัวเสือ
  • The Land of Lust No.3