ทำเนียบศิลปิน

เกษมสันต์ ยอดสง่า

Kasemsun Yodsanga

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
97/62 ซ.กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ปัจจุบัน
93 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์084-714-9008
อีเมล[email protected]
การศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2017เข้ารอบสุดท้ายการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 6
  • 2017เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายของการประกวด Innovative Craft Award 2017
  • 2017เข้ารอบ 12 คนสุดท้ายโครงการ Early Years Project โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  • 2014ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60 เป็นหนึ่งในตัวแทน(young Artist)เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2.0 (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths) ณ ประเทศญี่ปุ่น
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2017จับแสง
  • 2014จดหมายเหตุอภิมหานคร มหายเหตุ 1