คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ขวัญชัย ลิไชยกุล

Kwanchai Lichaikul

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2017The Lineament of Metrosphere
  • 2016The Garden of Bird Statues
  • 2015Maze City