คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

คณพศ สารักษ์

Kanapod Sarak

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • วิทยาลัยช่างศิลป์
  • ปริญญาตรี สาขาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2016รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33
ผลงานที่ผ่านมา
  • การเคลื่อนไหวของจินตนาการและกลไก
  • Sculpture